Dosažené úspěchy

  • 1965 – Vyznamenání „Za zásluhy o budování Středočeského kraje“
  • 1967 – Čestné uznání za práci v zájmové a umělecké činnosti ve Středočeském kraji
  • 1969 – 2. cena na mezinárodním pěveckém festivalu v Haagu, Holandsko
  • 1986 – Čestné uznání na pěveckém festivalu v Jihlavě, sbor representoval Středočeský kraj
  • 1987 – Účast na pěveckém festivalu vážné hudby v Poitiers, Francie (náš amatérský sbor jako první obdržel pozvání na tento profesionální festival)
  • 1989 – Stříbrné pásmo na dnech mezinárodního sborového zpěvu v Praze
  • 2001 – Diplom z I.Mezinárodního soutěžního festivalu pěveckých sborů v Praze
  • 2001 – Diplom z druhého ročníku Mezinárodního festivalu a soutěže pěveckých sborů Bohuslava Martinů v Pardubicích