Nábor

Sbor stále přijímá nové členy do všech hlasů (soprán, alt, tenor, bas).

Chcete si zazpívat zajímavé skladby vážné hudby, ale i jazzové písničky Jaroslava Ježka nebo úpravy lidových písní českých, moravských, slovenských či dokonce černošské spirituály? Pak není nic jednoduššího než začít chodit na zkoušky. Po zařazení do hlasu Vás sice bude čekat práce na postupném doučení staršího repertoáru a samozřejmě studování repertoáru nového, ta bude ovšem odměněna radostí z koncertního úspěchu.

Zveme všechny, které láká sborový zpěv. Přijďte si nás poslechnout na zkoušku nebo na koncert. Kontaktujte nás pro více informací.