Ondřej Kunovský

Započal hudební dráhu studiem skladby na brněnské konzervatoři u Radima Bednaříka, ve kterém nyní pokračuje na Pražské konzervatoři u Otomara Kvěcha. Zde je rovněž studentem dirigování ve třídách Miroslava Košlera, Hynka Farkače a Miriam Němcové, pod jejímž vedením se zúčastnil dirigentských masterclass Studia lirica.

Rovněž se zájmově věnuje zpěvu, nejprve u Petra Špačka, nyní v Praze soukromě u Romana Janála.

Je členem Českého národního sboru.